โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2022 ภาคเหนือ

5 December 2564

ผลการแข่งขัน            
การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022            
รอบชิงชนะเลิศ  :  ระดับภาคเหนือ            
วันอาทิตย์ที่  5  ธันวาคม  2564   ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่    


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ผลภาคเหนือ.pdf