โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2022 ระดับภาคใต้

28 November 2564

ผลการแข่งขัน            
การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022            
รอบชิงชนะเลิศ  :  ระดับภาคใต้            
วันอาทิตย์ที่  28  พฤศจิกายน  2564    ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จ.ภูเก็ต


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ผลภาคใต้.pdf