โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใบรับสมัคร CAMP รุ่นที่ 18

31 December 2559

โครงการ  TO  BE  NUMBER  ONE  กำหนดจัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาสมาชิก TO  BE  NUMBER  ONE  สู่ความเป็นหนึ่ง  (TO  BE  NUMBER  ONE  CAMP)”  รุ่นที่  ๑๘ ระหว่างวันที่  ๒๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี และเปิดรับสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่จะเข้าร่วม CAMP รุ่นที่ 18 ( ตอนนี้ปิดรับสมัครแล้วค่ะ )


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. แบบตอบรับCAMP18.doc
  2. ใบสมัครcamp รุ่นที่18.pdf