โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรับสมัครพี่เลี้ยงพิเศษ

16 December 2559

โครงการ  TO  BE  NUMBER  ONE  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการ  TO  BE  NUMBER  ONE  กำหนดจัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาสมาชิก TO  BE  NUMBER  ONE  สู่ความเป็นหนึ่ง  (TO  BE  NUMBER  ONE  CAMP)”  รุ่นที่  ๑๘ ระหว่างวันที่  ๒๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัครพี่เลี้ยงพิเศษ


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ใบสมัครcamp รุ่นที่18.pdf