โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์ประธานปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 21 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท

22 October 2561

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 21 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี


ภาพข่าว