โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 18

27 March 2560

ยินดีต้อนรับสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 18 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 -31 มีนาคม 2560 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี


ภาพข่าว