โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดค่ายพัฒนาสมาชิกฯ รุ่นที่ 18

29 March 2560

วันที่ 27 มีนาคม 2560 นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 18 โดยมีสมาชิก เข้าร่วมจากทั่วประเทศ จำนวน 391 คน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 -31 มีนาคม 2560 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี


ภาพข่าว