โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 23

25 October 2562

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 17.45 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จเป็นองค์ประธานปิดค่ายพัฒนาสมาชิก  TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 23 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 25 ตุลาคม 2562 ณ เดอะไพน์  รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ข่าวแจกอัพเดตล่าสุด.docx