โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 24

28 November 2563

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานปิดค่ายพัฒนาสมาชิก  TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 24 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 27 พฤศจิกายน 2563 ณ เดอะไพน์  รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ข่าวแจก.docx